Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft invloed op steden, landbouw en natuurgebieden. Tot op heden zijn we niet in staat om de precieze gevolgen en de veranderingen die het zal teweegbrengen te voorspellen. Volgens de wetenschappelijke gemeenschap zal het een sterke impact hebben op een paar miljard mensen en op alle levende soorten en hun habitats.

Het klimaat van de planeet heeft in de loop van haar geschiedenis variaties ondergaan. Maar de temperatuurstijging die we nu al zo'n 150 jaar waarnemen is abnormaal omdat die wordt veroorzaakt door de mens en zijn activiteiten. Menselijke activiteiten zijn in feite verantwoordelijk voor een toenemende druk op en invloed op biodiversiteit en ecosystemen, en klimaatverandering versterkt de bedreigingen enorm. Wetenschappelijk onderbouwde planning en monitoring behoren tot de meest effectieve middelen om klimaatverandering aan te pakken, zowel in natuurlijke als stedelijke omgevingen.

Steden kunnen bepaalde gevolgen van klimaatverandering aanpakken door een diepgaande wetenschappelijke aanpak van analyse en monitoring, die ondersteuning biedt bij het definiëren van stedenbouwkundige maatregelen en innovatieve groene oplossingen op basis van de natuur, die helpen bij het verminderen van extreme hitte, vervuiling, CO2-productie, gezondheidsproblemen, energieverspreiding, enz. Het opnemen van biodiversiteit in dergelijke contexten helpt ook bij het leveren van een breed scala aan ecosysteemdiensten (levering, regulering en onderhoud, cultuur) die essentieel zijn voor het menselijk welzijn, een belangrijke regulerende rol spelen en zo bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.

Evenzo is adaptief beheer van belangrijke ecosystemen en socio-ecologische systemen een belangrijk iteratief proces, waarbij beheersmaatregelen moeten worden gevolgd door gerichte monitoring. Dit is een continu leerproces, gericht op het vergroten van het aanpassingsvermogen van de getroffen habitats en de plant- en diersoorten die gevaar lopen.

climate-change-icon