Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft gevolgen voor steden, maar ook voor de landbouw en natuurgebieden. Tot op heden zijn we niet in staat nauwkeurig te voorspellen welke veranderingen zij met zich mee zullen brengen. Volgens de wetenschappelijke gemeenschap zullen deze veranderingen een sterke impact hebben op een paar miljard mensen en op alle levende soorten en hun leefgebied.

Het klimaat op onze planeet heeft door de geschiedenis heen variaties ondergaan, maar de stijging van de temperatuur die we al ongeveer 150 jaar is abnormaal omdat het wordt veroorzaakt door de mens en zijn werken. Menselijke activiteiten zijn in feite verantwoordelijk voor een groeiende impact op de biodiversiteit en ecosystemen, en de klimaatverandering vergroot de bedreigingen. Planning en monitoring behoren tot de meest effectieve instrumenten om de klimaatverandering aan te pakken, zowel in de natuurlijke als in de stedelijke context.

Steden kunnen sommige gevolgen van de klimaatverandering aanpakken door middel van analyse en monitoring, die stedelijke ontwerpmaatregelen en innovatieve, op de natuur gebaseerde oplossingen definiëren. het helpt perioden van extreme hitte, vervuiling, CO2-productie, gezondheidsproblemen en machtsverspreiding te verminderen.

Biodiversiteit mag echter niet worden uitgesloten: biodiversiteit is essentieel voor het menselijk welzijn, speelt een belangrijke regulerende rol en draagt ​​zo bij aan de mitigatie en aanpassing klimaatverandering. Dit is een continu leerproces, gericht op het vergroten van het aanpassingsvermogen van getroffen habitats en bedreigde planten- en diersoorten.

climate-change-icon