Ons activisme:
100% voor biodiversiteit

Fondazione Capellino is een non-profit commerciële instelling met als doel het beschermen van de biosfeer en in het bijzonder de biodiversiteit.
De stichting wordt gefinancierd met 100% van de inkomsten - na aftrek van kosten en belastingen - van Almo Nature, een honden- en kattenvoer bedrijf, waar wij de volledig eigenaar van zijn.
Dit economische model heet Reintegration Economy en is in 2018 ontstaan als gevolg van de onomkeerbare schenking van Almo Nature aan de stichting door Lorenzo en Pier Giovanni Capellino.

bg-image-home 2

REINTEGRATION ECONOMY

De toegevoegde waarde die het werk genereert teruggeven aan de biodiversiteit door activisme

De Re-integratie-economie vereist dat 100% van de inkomsten van een bedrijf (na aftrek van kosten, investeringen en belastingen) wordt toegewezen aan projecten die gericht zijn op de re-integratie van biodiversiteit.

Elk bedrijf genereert een impact op het milieu. Het model dat wordt gepromoot door de Foundation Capellino heeft als doel om aan de natuur terug te geven wat de productie ervan afneemt. Een doelstelling die is ingegeven door het besef dat de toegevoegde waarde die productief werk genereert, door activisme moet worden teruggegeven aan de biodiversiteit.

Bedrijven als Almo Nature en Patagonia zijn voorbeelden van een re-integratie-economie, die door hun eigenaren op verschillende manieren zijn gedoneerd aan stichtingen zonder winstoogmerk.

Wij verschillen van andere stichtingen omdat we onszelf financieren. Elke keer dat je Almo Nature honden- en kattenvoer koopt, neem je deel aan het activisme dat de Re-integratie Economie genereert.

We hebben de Katholieke Universiteit van Milaan opdracht gegeven om de rol te bestuderen die het model van de Re-integratie Economie kan hebben binnen de nieuwe economische paradigma's van duurzame ontwikkeling. Het is een werk in uitvoering dat de evolutie van het model begeleidt. Raadpleeg voor meer informatie de volledige Engelstalige studie uit 2021.

 

 
Onze interventiegebieden
De Stichting Capellino identificeert, met de hulp van nationale en internationale wetenschappelijke instituten en experts, projecten die gericht zijn op het beschermen van de biosfeer. We zijn actief op elk van deze gebieden, zowel met projecten die we direct beheren als met projecten waarvan het beheer is uitbesteed aan derden. Onze werkterreinen zijn:

Onze geschiedenis
De geschiedenis van de Capellino Foundation,
verteld door de oprichter Pier Giovanni Capellino