Transparantie

Hoe wij gefinancierd worden

Wij zijn de enige aandeelhouder van Almo Nature, een hoogwaardig dierenvoeding merk. Jaarlijks ontvangen wij 100% van de opgebouwde dividenden. Hiermee financieren we onze projecten.


Dit is de Reintegration Economy. 

Na de oprichting van Fondazione Capellino in het voorgaande jaar, schonken Pier Giovanni en Lorenzo Capellino in 2019 100% van de eigendoms- en stemrechten van Almo Nature Benefit Spa aan Fondazione Capellino voor de eeuwigheid. De stichting werd de enige aandeelhouder van Almo Nature en haar dochterondernemingen (de Almo Nature Group).

 

Volgens de statuten van de Stichting gaat 75% hiervan naar projecten en 25% naar het schenkingsfonds. 


Almo Nature’s Raad van Bestuur wordt aangewezen door Fondazione Capellino, die the de controle over haar dochteronderneming behoudt.  

 

Aziendogramma

 

Zou de Stichting zijn aandelen in Almo Nature verkopen, dan wordt de waarde uit de verkoop toegevoegd aan zijn activa, die altijd bedoeld blijven voor projecten ten behoeve van de biodiversiteit en voor de strijd tegen klimaatverandering. 

Zou de Stichting zichzelf opheffen, dan gaan alle activa naar een andere stichting met een vergelijkbaar doel of, als dat niet lukt, naar de Italiaanse staat.

Wat maakt ons speciaal:

Fondazione Capellino onderscheidt zich op de volgende manieren van andere stichtingen:

  • De oprichters schonken activa tijdens de oprichting zodat de stichting financieel autonoom zou worden. De schenking bestond uit 100% van een bedrijf (de Almo Nature Groep), 22 hectare aan landbouwgrond (Villa Fortuna) en 3.3 miljoen euro.
  • De stichting is eigenaar van het bedrijf, niet andersom. Dit betekent dat de gehele toegevoegde waarde gecreëerd door Almo Nature - met andere woorden: de winst uit de activiteiten - niet naar individuele rijkdom gaat, maar teruggegeven wordt aan de natuur via projecten van de stichting. 
  • Dit economisch model noemen we de Reintegration Economy. 

 

De Reintegration Economy is iets anders dan andere impactbeperkende benaderingen, zoals CSR of liefdadigheidsstichtingen van bedrijven. In deze gevallen zijn de stichtingen afhankelijk van de financiering door donor- of moederbedrijven. Uiteindelijk dienen zij de belangen van deze entiteiten, die ook op ieder moment hun steun in kunnen trekken. In de Reintegration Economy is dit het omgekeerde. 

 

 

 

Fondazione Capellino is erkend door de Agenzie delle Entrate, de Italiaanse belastingautoriteit, als een non-profit commercieel bedrijf, een financieel onafhankelijke stichting die sturing geeft aan het bedrijf in eigendom.

Daarom dient de stichting ook dezelfde belastingen als alle andere commerciële ondernemingen in Italië te betalen: direct via inkomstenbelasting en indirect via de omzetbelasting. Om deze reden waren de initiële bijdragen van de oprichters ook met schenkingsbelasting belast.

Wie is eigenaar van de stichting?

Wij zijn eigendom van ons doel 

Het kapitaal van de stichting mag in geen enkele manier terugvloeien naar de oprichters.

Het kapitaal van de stichting mag alleen voor de projecten gebruikt worden.

Mocht de stichting opgeheven worden, dan gaan alle activa naar of een andere stichting met een soortgelijk doel, of naar de Italiaanse staat.

De werkings- en bestuursregels zijn in het Statuut gedefinieerd. 

De structuur van de stichting

 

 

De Assemblea delle Finalità stelt het Raad van Bestuur aan, keurt het budget goed en zorgt ervoor dat de beslissingen in lijn zijn met het doel van Fondazione Capellino.

De Consiglio di Amministrazione (Raad van Bestuur) verwezenlijkt het doel van de Fondazione door het controleren van de begroting,

Het Comitato do Sorveglianza (Surveillance Committee) controleert de naleving van de wetten, het budget, en de statuten 

De financiële verslagen van de stichting worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers

Fondazione staat ook onder toezicht van organen van de Italiaanse staat.

Jaarlijkse verslagen
Relevante documenten