Invloed van menselijke activiteiten op de biodiversiteit

Alle menselijke activiteiten hebben een impact op de biodiversiteit, net als al onze keuzes... maar we zijn ons er bijna nooit van bewust.

De waarde van de natuur is buiten de hoofdstroom van hedendaagse economen, ondernemers en filosofen gebleven, we hebben het behandeld alsof het een altijd beschikbaar goed was, zonder kosten.

We hebben geen grenzen aan onze ontwikkeling gesteld of, waarschijnlijker, we vonden het handig om daar geen rekening mee te houden.

In de afgelopen 50 jaar hebben twee volledig menselijke variabelen de duizendjarige levenscycli van natuurlijke ecosystemen ingrijpend veranderd: de ongecontroleerde expansie van het door financiën aangedreven extractieve economische model en de exponentiële groei van de bevolking.

Maar er is een probleem: het correct functioneren van natuurlijke ecosystemen is essentieel voor het leven op de planeet.

We stevenen af op de zesde massa-extinctie, de eerste veroorzaakt door de mens. Laten we dansen op de Titanic.

Het stoppen van deze zinloze praktijken wordt daarom een collectieve urgentie om de manier van denken en dus van handelen te veranderen door een gemeenschap van bewuste activisten in beweging te zetten.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zet de Capellino Foundation zich in om modellen te creëren voor het meten van de impact van menselijke activiteiten op de biodiversiteit, in samenwerking met uitstekende onderzoekscentra, om een universele meetmethode te definiëren.

Om niet in intuïtieve of ideologische termen te denken, maar op basis van bepaalde gegevens, geconstrueerd met een wetenschappelijke benadering.

impact_bio_logo