Profile

Regeneratieve landbouw

 

Intensieve landbouw behandelt landbouwgrond als een simpel stuk land waarop een monocultuur plaats moet vinden en waar men gebruikmaakt van pesticiden en kunstmest. Dit model heeft ervoor gezorgd dat de bodemvruchtbaarheid heftig gereduceerd is, water en lucht vervuild geraakt zijn en, waar de biodiversiteit op deze plekken is uitgeroeid.

Om dit tegen te gaan, moet de landbouw terug naar zijn oorspronkelijke functie: gezond en voedzaam eten produceren en tegelijkertijd de biodiversiteit respecteren. Hoewel er nog geen formules zijn waarmee dit bereikt kan worden, is regeneratieve landbouw wel een van de mogelijke oplossingen.

Deze landbouwpraktijk werkt toe naar het creëren van biosystemen en het herstel van de vrucht- en leefbaarheid van de aardbodem, en om de vervuiling van water en lucht te elimineren.

Door experimenten gericht op oplossingen in plaats van winst, kan regeneratieve agricultuur een grote rol spelen in de oplossing om de wereldbevolking op een duurzame manier te voeden.

directe projecten
Regenerating Villa Fortuna

Doel

Toegepast experimenteel project in de regeneratieve agricultuur, met gebruik van verschillende technieken die de vruchtbaarheid en de leefbaarheid van de aardbodem een nieuw leven inblazen. Zo kan CO2 bewaard worden, water opgeslagen worden, en micro organismen huisgehouden worden, schimmels en bacteriën. Zo kan gezorgd worden voor een zelfvoorzienend natuurlijk evenwicht en vitaliteit voor voedselproductie

 

Deelnemer Onze bijdrage Duur
RVF Società Agricola Sperimentale Srl ND Vanaf 2019 voor onbepaalde tijd
directe projecten
Zeer gespecialiseerde post-diploma school of excellence in Regeneratieve Landbouw

Doel

Het creëren van een internationale trainingscursus op hoog niveau over regeneratieve agricultuur in Fondazione Capellino’s Villa Fortuna in San Salvatore Monferrato.

 

  Onze bijdrage Duur
  € 250.000,00 /anno (exclusief de renovatie van het gebouw) Vanaf 2024