Ecologische corridor in Duitsland aan een zijrivier van de Donau

Habitat & Corridors is het terrein van de Capellino Foundation die zich bezighoudt met het herstel van ecosystemen en het creëren van biodiversiteitscorridors.

 

De omvang van natuurlijke habitats en hun transformatie naar integrale biodiversiteitsreservaten, dat wil zeggen met minimale menselijke aanwezigheid en verwaarloosbare impact, is een bepalende factor bij het waarborgen van de biodiversiteit.

We hebben een eerste oplossing geïdentificeerd die, indien gelanceerd, een model zou kunnen vormen voor de concrete toepassing van de Natuurherstelwet in Europa. Creëer ecologische corridors die natuurgebieden en grote parken met elkaar verbinden en leefgebieden uitbreiden via echte wegen naar de natuur.

Samen met Wageningen Universiteit en onderzoeksinstituut EURAC voeren we een diepgaand onderzoek uit om te bepalen wat de belangrijkste Europese ecologische corridors zijn voor het verbinden van gefragmenteerde habitats.

In Duitsland, in het hart van Beieren, wil de Capellino Foundation samen met Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) een proefproject opzetten voor de aanleg van een corridor die drie bestaande beschermde gebieden langs de Große Laber, een zijrivier van de Donau, met elkaar verbindt.

Het doel is om een ​​integraal reservaat te creëren nabij de rivier, dat de ad-hocbeschermingsstatus "Biodiversiteitscorridor tussen beschermde Natura 2000-gebieden" krijgt toegewezen en waar minimale renaturalisatie-interventies kunnen worden uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor het beheer van zoetwater, het herstellen van vijvers meren en wetlands, die essentieel zijn voor avifauna en microfauna.

 

In de omliggende gebieden kunnen publieke gronden worden beheerd door landbouwbedrijven die zich inzetten voor het respecteren van de biodiversiteit, zonder gebruik van kunstmest, volgens een door DVL opgesteld beheerplan. Boeren mogen ook in speciale gebieden extensief grazen. Lokale producties, en in het bijzonder de rundvleestoeleveringsketen, zullen profiteren van het merk "Labertal Ox", bedoeld om de lokale producties te versterken.

Om toeristische activiteiten, waarvan de toegang tot de biodiversiteitscorridor verboden zal zijn, te reguleren, zal er een houten uitkijktoren worden gebouwd nabij het dorp Langquaid om observatie van de biodiversiteitscorridor mogelijk te maken zonder de fauna te verstoren. Paden en fietspaden worden buiten het projectgebied gebracht.

De interventie is complex vanwege de vele belangen die op het spel staan, waarbij ook politieke en economische keuzes betrokken zijn. We moeten de huidige menselijke mentale vorm overwinnen en begrijpen dat het voortbestaan ​​van onze soort, in een beperkte ruimte zoals de planeet, afhangt van het delen ervan met andere levens. De Re-integratie-economie is een mogelijke oplossing: 100% van de winst van Almo Nature wordt toegewezen aan de Capellino Foundation om projecten uit te voeren om de biodiversiteit te beschermen.

Om deze reden wordt de biodiversiteitscorridor in Beieren mogelijk gemaakt dankzij de steun van iedereen die voor Almo Nature-producten kiest: elke aankoop helpt bij het ondersteunen van vitale projecten als deze, ter bescherming van onze planeet en haar kostbare biodiversiteit.

 

de2
de1
de4
de3-1

 

 

 

 

 

 

 

Habitat and biodiversity corridors